Quận 2| Khách tập đoàn giáo dục cần tìm thuê đất
DT: 500-5000m2.
Thuê HD 10 năm trở lên
Trục đường chính.
liên hệ 0965996916