Khách tìm mua dự án có 1/500 ven biển Ninh Thuận hoặc Cam Ranh
yêu cầu: có pháp lý đầy đủ để triển khai dự án. Liên hệ 0965996916