Hợp đồng mua bán bất động sản bằng giấy tờ viết tay có giá trị pháp lý? Điều kiện để đưa đất đai vào giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho?Điều kiện cấp sổ đỏ khi mua đất bằng giấy tờ tay?

Tóm tắt câu hỏi:

Năm 2010, chú tôi có mua một mảnh đất của ông A nhưng do ông A chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hai bên chỉ mua bán bằng giấy tờ viết tay và ký với nhau. Năm 2013, giữa chú tôi và ông B có tranh chấp về ranh giới đất với nhau và sư việc vẫn chưa được giải quyết xong. Vậy chú tôi có được cấp sổ đỏ khi mua đất bằng giấy tay hay không? điều kiện cấp sổ đỏ khi mua đất bằng giấy tay là gì?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Nhân Hòa. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai 2003

– Luật nhà ở 2005

2. Nội dung tư vấn:

Hợp đồng mua bán đất  bằng giấy tay giữa chú anh và ông A được giao kết vào thời điểm năm 2010 nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật nhà ở 2005 và Luật đất đai 2003. Theo đó, Điều 91 Luật nhà ở 2003 quy định điều kiện để đưa nhà ở tham gia giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở như sau:

“Điều 91. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

1. Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật;

b) Không có tranh chấp về quyền sở hữu;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

…”

Đồng thời, Điều 126 Luật đất đai 2003 cũng quy định Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.

Do đó, khi chú bạn mua căn nhà đó của một cá nhân nhưng chưa có giấy chứng nhận, đồng thời hợp đồng mua bán hai bên chỉ viết tay mà không có công chứng, chứng thực. Do đó, hợp đồng mua bán đó sẽ không có giá trị pháp lý do vi phạm về mặt hình thức của hợp đồng.

Vì vậy, chú bạn không thể dùng hợp đồng mua bán viết tay đó để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.