Khách tìm đất đầu tư khu vực Quận 3,5,10. Tài chính tối đa 20 Tỷ.
Giá tốt đầu tư liên hệ 0965996916