Phú Yên | ARC GROUP kính chào đến các Chủ Đầu tư về cụm dự án “Năng Lượng” bao gồm:

Europlast Phú yên (56.5390 ha) Và Thành Long Phú yên (54,9449 ha).

Giá bán điện :

Thành Long Phú yên 7.09 cent per Kwp (US dollar) for 20 years

Europlast Phú yên 9,34 cent Kwp (US dollar) for 20 years

Tổng giá bán: 110 Triệu USD

– Nhà máy điện mặt trời Europlast Phú yên 60 Triệu USD (Sáu mươi triệu Đô la Mỹ)

– Nhà máy điện mặt trời Thành Long Phú yên 50 Triệu USD ( Năm mươi triệu Đô la Mỹ)

LH : Mr Thái 07.88.99.4567 – 0965996916