0965996916
M80 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, HCM
nhadatdautu24@gmail.com

Đất Lớn – Dự Án 1/500 | 1/2000