0965996916
M80 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, HCM
nhadatdautu24@gmail.com

Nhà Đất & Dự Án Lớn

Loại Hình Nhà Đất và Dự Án Lớn